POVODOM jubileja - 800. godišnjice samostalnosti Srpske crkve završen je rad na jedinstvenoj monografiji "Srpsko hrišćansko nasleđe Amerike". U ovoj knjizi sabrano je gotovo celokupno istorijsko, duhovno i kulturno prisustvo srpske dijaspore u Severnoj i Južnoj Americi od 1814. godine do danas.

Ova monografija, koja će pred čitaoce izaći na engleskom jeziku, obuhvatiće tekstove istaknutih istoričara, teologa, umetnika i drugih pisaca posvećene delovanju Srba na prostoru od Aljaske do Patagonije.

Bazirana je velikim delom na arhivskoj građi, a kroz fotografije i dokumente prikazan je život i rad srpskih pravoslavnih eparhija, crkveno-školskih opština, parohija o drugih organizacija u Americi i Kanadi.